Фізична реабілітація хворих із лімфопроліферативними захворюваннями

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
“АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ”
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ. П.Л.ШУПИКА
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИИЦНИ
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ІЗ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

(Інформаційний лист)

Установа розробник -
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
Україниський центр спортивної медицини
Автори
Завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології , професор, д.м.н. Владимиров О.А.
(тел. 431-92-97)
к.м.н., доцент Копчак С. К. (тел. 067-409-90-38)
к.н.ф.р., доцент Чудна Р.В. ( тел. 096-228-59-80)
к.м.н. Дехтярьов Ю.П. ( тел. 501-33-20)
лікар вищої категорії Слаутенко Н.М.
(тел. –67-976-52-25)
лікар вищої категорії Рибякова О.Г..

В роботі викладені рекомендації щодо немедикаментозних методів реабілітації хворих із онкогематологією ( лікувальна фізкультура, харчування, фізіотерапія). Рекомендації розраховані на лікарів та інстуркторів ЛФК із вищою та середньою освітою, онкологів, гематологів,спеціалістів з фізичної реабілітації.

Перелік скорочень:

В.П. – вихідне положення

ЕКГ- електрокардіограма

ЛГ- лікувальна гімнастика

ЛФК- лікувальна фізична культура

ЦНС – центральна нервова система

ЧСС- частота серцевих скорочень


Комплексна та всебічна реабілітація хворих із лімфопроліферативними захворюваннями є необхідним компонентом успішного лікування та підвищення якості життя і має проводитися на стаціонарному, санаторному та амбулаторно-поліклінічному етапі. Але проблема фізичної реабілітації цієї категорії хворих є на сьогоднішній день не до кінця вирішеною, досить складною, вельми дискусійною. Втім, саме методи фізичної реабілітації дозволяють широко, послідовно та всебічно вирішувати проблему подальшого підвищення працездатності пацієнтів. З метою психічної реадаптації використовуються програми фізичної реабілітації, що направлені на усунення або зменшення психопатологічних синдромів; підготовку пацієнтів до професійної діяльності; попередження прогресування захворювання, його ускладнень.

Немедикаментозному лікуванню підлягають наступні категорії хворих

- хронічний лімфолейкоз 0 та І стадії;

- множинна мієлома в хронічній фазі;

- лімфогранульоматоз при повільному протіканні процесу;

- лімфосаркоми в стадії ремісії.

Протипоказанням до призначення методів фізичної реабілітації є:

- висока температура > 38о С;

- гострі інфекційні хвороби;

- ниркова недостатність;

- зниження гемоглобіну < 85 г/л;

- гостра фаза протікання множинної мієломи;

- множинні патологічні переломи на фоні вираженого остеопорозу при множинній мієломі;

- швидко прогресуюче протікання лімфогранульоматозу;

- лихоманка з ознобами;

- виснажливий піт при лімфогоранульоматозі;

- стадія Б при лімфогранульоматозі ( із лихоманкою протягом 3 та більше днів, профузний нічний піт, похудання на 10% маси тіла протягом останніх 6 місяців);

- лімфосаркоми із ураженням ЦНС ( розвиток менінгіту, арахноідіту, тощо).

Програма реабілітації повинна проходити в період ремісії та обов’язково погоджена з лікарем онкологом. Індивідуальні реабілітаційні заходи направлені на покращення якості життя, включать соматичну, психологічну, професійну та соціальну підтримку. Важливе значення має тренування адаптаційних можливостей організму, підвищення імунобіологічних сил організму, загартуванню з ціллю підвищити неспецифічну захисну реакцію.

При стійкій ремісії захворювання використовують кліматотерапевтичну процедуру аерозольтерапію. Такі хворі можуть довгий час перебувати на свіжому повітрі. Використовуючи: сон на свіжому повітрі при температурі повітря 200С (період адаптації, перші 3-5 днів). Укутування залежить від тепло відчуття людини. Слідкуючи щоб не було перегрівання або переохолодження. Якщо стан хворого не дозволяє тривалий час знаходитися на свіжому повітрі, необхідно приймати повітряні ванни в приміщені з відкритими вікнами або фрамугами. Рекомендується при температурі 200С вкриватися пікейною ковдрою, при 19-150С – байковою або шерстяною ковдрою, при температурі 14-100С – пуховою ковдрою. На голові повинна бути шерстяна шапочка, на ногах – шкарпетки. Сон в прохолодну погоду на свіжому повітрі тривалістю 1-3 години.

Хворим на лімфопроліферативні захворювання перебування під впливом сонячних променів протипоказано. В сонячні дні можна знаходитися під тінню дерев, під захистом штучних пристроїв, які знижують вплив сонячної радіації. Курс 2-3 рази по 15-30 хвилин на прийом.

Фізична реабілітація може включати комплекс ЛГ, дозовану ходьбу, психотерапевтичні заходи, прогулянки на свіжому повітрі, раціональне харчування, кліматолікування, тощо. Ці методи можуть стати найбільш ефективними та перспективними для медичної та соціальної реабілітації цієї категорії хворих.

Задачі ЛФК:

- нормалізація функції печінки та жовчного міхура;

- нормалізація функції кишечнику;

- зменшення застійних явищ та покращення стану серцево-судиннї системи;

- зменшення гіпоксії організму

- підвищення адаптаційних резервів організму.

Для вирішення цих питань в комплекс лікувальної гімнастики включають загальнозміцнюючі, дихальні вправи ( як грудне, так і діафрагмальне), вправи для дистальних відділів кінцівок (покращання периферичного кровопостачання), ходьбу ( нормалізація функції кишечнику, печінки та жовчного міхура), тощо. Заняття ЛГ проводяться спочатку індивідуально, потім малогруповим методом.

Позитивний ефект після проведення хіміотерапевтичного та променевого лікування спостерігається від плавання та ходових навантажень малої інтенсивності. Ходьба проводиться по рівній місцевості в темпі від 60 до 100 кроків за хвилину, при необхідності, відпочивати можна через кожні 200 метрів. Краще проводити прогулянки в тіні паркових дерев. Плавання виконується вільним стилем у спокійному тем пі із частими паузами для відпочинку. У хворих відмічається покращення стану імунної системи, здійснюється профілактика рецидивів та метастазуваня.

Вплив дозованих фізичних навантажень на імунну систему має велике значення особливо у цієї категорії хворих, оскільки тривалість активного життя безпосередньо залежить від реактивності організму та його психічного стану. При використанні дозованих фізичних навантажень у хворих відмічається більш позитивний психологічний стан, зменшуєтсья кількість скарг, практично відсутні стають ознаки хронічного нервового стресу,

НОВИНИ
03.12.2018 : Ювілейна Х науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань»
31.10.2018 : ВІДКРИТА РЕЄСТРАЦІЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»
09.10.2018 : 25 сентября в Днепре провели мероприятие к Всемирному Дню борьбы с лимфомой
СТАТТІ
31.10.2018 : Діагностика: що таке біопсія, гістологія, імуногістохімія
05.09.2018 : Жизнь после лимфомы
15.03.2018 : Стаття ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ НАШИХ ПАЦІЄНТІВ