5 – 6 жовтня 2017 – ІХ Конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань»

Конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування  лімфопроліферативних захворювань», 5-6 жовтня 2017 р.

деталі >>>>>>


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Інформуємо Вас, що в Україні створено ГО «Асоціація онкогематологів України» завданнями якої є:

· підвищення якості діагностики та лікування хворих з пухлинами кровотворної та лімфоїдної систем шляхом кооперування зусиль фахівців в області онкогематології, просування стратегії участі мультидисциплінарних команд у діагностиці та лікуванні онкогематологічних хворих;

· залучення інтересу громадськості, наукових і практичних медичних кадрів до вирішення комплексних питань діагностики та лікування онкогематологічних захворювань;

· сприяння професійному розвитку медичних працівників;

· сприяння та підтримка високих стандартів рівня якості медичної допомоги;

· сприяння підвищенню рівня наукових знань і практичних навичок фахівців в області онкогематології;

· участь у підготовці та обговоренні законодавчих актів у галузі охорони здоров’я та в суміжних сферах;

· підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері охорони здоров’я, стратегії розвитку, підготовці та реалізації реформ охорони здоров’я;

· розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з іноземними медичними асоціаціями;

· співпраця з науковими організаціями, медичними навчальними закладами, організаціями, компаніями, асоціаціями, об’єднаннями тощо в Україні та за кордоном;

· розробка інструкцій, посібників та інших медичних матеріалів щодо якості медичної допомоги;

· організація, проведення та участь у наукових конгресах, школах, конференціях, семінарах, науково-практичних конференціях, лекціях, форумах та інших заходах з обміну досвідом з різних аспектів онкогематології;

· поширення науково-методичної інформації; публікація і видання друкованих матеріалів;

· впровадження та підвищення якості програм, спрямованих на реабілітацію та надання підтримки пацієнтам, що перенесли лікування з приводу онкогематологічних захворювань;

· участь в акціях підтримки пацієнтів з пухлинами кровотворної та лімфоїдної системи, яким планується проведення комплексної терапії;

· здійснення просвітницький діяльності серед населення з метою підвищення його інформованості в питаннях, пов'язаних з проблемою лікування онкогематологічних захворювань.

Переваги членства :

• Своєчасне інформування та участь в наукових конференціях, семінарах, майстер-класах

• Доступ до методичної літератури

• Підтримка та допомога в організації закордонних стажувань

• Забезпечення зв'язку з міжнародними професійними організаціями (ESMO, EHA, ECCO)

• Можливість підвищення кваліфікації

• Можливість стажування на робочому місці в високоспеціалізованій установі

• Юридична підтримка членам асоціації

• Підтримка та консультативна допомога в розміщенні публікацій про діагностику та лікування онкогематологічних захворювань

• Можливість представляти асоціацію за кордоном

Правила вступу до Організації.

Членом Організації може бути громадян України, іноземець та особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах, який досяг 18 років, є медичним працівником, поділяє мету (цілі) та завдання Організації, визнає та виконує положення цього Статуту, відповідає вимогам та прийнятий до Організації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Організації, а також своєчасно сплачує членські та інші внески. Членство в Організації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Вступ в Асоціацію відбувається за умови заповнення анкети on-line на сайті асоціації (http://aoncohem.com.ua) або письмової заяви та сплати членського внеску.

 

Колеги, запрошуємо до  наукової та практичної співпраці. Сподіваємось, що членство в Організації ї допоможе професійному спілкуванню в межах України та міжнародному рівні та буде сприяти підвищенню нашої кваліфікації та рівня знань.