Заняття по реабілітації пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ, ПРИ НАЯВНОСТІ ДОЗВОЛУ ЛІКУЮЧОГО ЛІКАРЯ, ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТТЯ ПО ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ.

БАЖАЮЧІ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ ДЗВОНІТЬ ЗА ТЕЛ. 044-229-16-28, 067 489 52 87

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ (Інформаційний лист)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

“АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ. П.Л.ШУПИКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ
ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИИЦНИ МОЗ УКРАЇНИ»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
(Інформаційний лист)

Київ-2013

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні проблемної комісії «Курортологія та фізіотерапія» МОЗ України та АМН України
Голова проблемної комісії член-кор. АМН України, д. мед. н., професор Лобода М.В.

Протокол № 3 від 15.12. 2011 р.

Укладачі: професор, д.мед.н. Владимиров О.А. (тел. 431-92-97), д. мед. н. Крячок І.А., тел. (044)257-10-90, к. мед. н. Губарева Г.О., тел. (044)257-21-56, н. спів. Новосад О.І., тел. (044)257-21-56, к.мед.н., доцент Копчак С. К.(тел.067-409-90-38), к.мед.н. Дехтярьов Ю.П. ( тел. 501-33-20), лікар вищої категорії Слаутенко Н.М. (тел. 067-976-52-25), лікар вищої категорії Риб’якова О.Г. (тел. 096-276-35-73), лікар вищої категорії Осипчук О.П. (тел. 067-840-09-98), Рецензент – Старший науковий співробітник Національного інституту раку, к.м.н. Палівець А.Ю.