Лімфома – не причина переривати вагітність

15 вересня в Національному інституті раку (НІР) відбулася прес-конференція з нагоди Міжнародного дня боротьби з лімфомою. Цього року вона була сфокусована на обговоренні незвичайної теми: що робити, коли діагноз лімфопроліферативного захворювання встановлено під час вагітності? Чи дозволяють доступні в Україні методи терапії зберегти вагітність та водночас лікувати жінку? Сучасний досвід переконливо доводить, що це можливо.

Як зазначила директор НІР, доктор ме­дичних наук Олена Олександрівна Колесник, наразі в Україні близько 1 млн онкологічних хворих, з них на лім­фому хворіє майже 38 000 осіб. Щороку діагноз «лімфома» встановлюється понад 3500 українців, причому переважно це особи молодого віку. Пацієнти з вияв­леною на ранніх стадіях лімфомою успіш­но піддаються лікуванню, і це знов-таки свідчить про надважливе значення ран­ньої діагностики. Доволі часто лімфому вперше виявляють під час вагітності, коли жінка проходить планове обстежен­ня. На жаль, за державний кошт НІР може забезпечити сучасним лікуванням лише обмежену кількість пацієн­тів на рік, тому вкрай необхідною є підтримка громад­ських організацій і благодійників.

Завдяки застосуванню сучасних терапевтичних мето­дів можна повністю вилікувати хворих з лімфомою, хоча в цілому результати лікування в Україні гірші, ніж за кор­доном. Це пов’язано не лише з дефіцитом медикаментів та державного фінансування медичних установ, але й з іншою серйозною проблемою: не в усіх онкологічних закладах нашої країни лімфому адекватно діагностують та лікують відповідно до новітніх стандартів. Важливе завдання НІР – підтримувати на належному рівні ліку­вання хворих з лімфомами не лише в межах закладу, але і в Україні в цілому, а також сприяти інформуванню насе­лення про сучасні терапевтичні можливості.

Керівник науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування НІР, доктор медичних наук, професор Ірина Анатоліївна Крячок зазначила, що поширеність лімфопроліфера­тивних захворювань зростає в усьому світі. В Україні щороку вперше виявляється близько 1000 випадків лімфоми Ходжкіна та 2000 неходжкінських лімфом. Завдяки сучасним методам діагностики й можливостям терапії пацієнтів з лімфомами в більшості випадків можна вилікувати, проте лише за умови, що і діагнос­тика і лікування є адекватними. Одною з обов’язкових складових сучасних протоколів лікування хворих на лімфому вагітних жінок є можливість виносити ди­тину. Онкологи в регіонах досі рекомендують таким жінкам обов’язкове переривання вагітності. У НІР ма­ють досвід ведення таких пацієнток до успішних поло­гів. Крім того, застосовуються технології, що дозволя­ють зберегти фертильність у молодих жінок, які можуть завагітніти вже після вдалого завершення хіміотерапії. «Ми повертаємо хворих до нормального життя і хоче­мо, щоб по закінченні лікування вони могли створити повноцінну родину. Девіз сьогодення – «Життя після лімфоми». Після прес-конференції відбудеться зустріч колишніх наших пацієнтів, які прийдуть зі своїми діть­ми, що народилися в них вже після одужання. Ми під­готували для них святкову програму», – розповіла І.А. Крячок. «Сьогодні для нас усіх особливий момент. Міжнародний день боротьби з лімфомами є водночас днем підвищення обізнаності з цієї проблеми, і ми хо­чемо наголосити, що ми є свідками надзвичайного прориву в онкології: наразі лімфому можна вилікувати, і після перенесеної хвороби людина здатна жити повноцінним життям. Напевне, це найкраще в нашій роботі як лікарів – бачити молодих красивих людей, в яких не одразу можна впізнати колишніх пацієнтів».

Досвід НІР на сьогодні – це 40 жінок, які вдало за­вершили лікування й народили здорових дітей. Фахівці відділення продовжують спостерігати за дітьми впро­довж тривалого часу.

На прес-конференції також виступила Лілія Черепанова – молода жінка з Полтави, яка за­хворіла під час вагітності та пізнала всі супутні проб­леми на власному досвіді. За її словами, діагноз « лімфогранулематоз» було встановлено на п’ятому місяці вагітності в регіональній медичній установі, де їй запропонували перервати вагітність у зв’язку з хво­робою. Звернення до НІР стало щасливою альтерна­тивою: жінка пройшла лікування за сучасним прото­колом, зберегла вагітність і сім місяців тому народила сина. «Так, я народила здорову дитину. Вдячна тим, хто мене підтримав, і я раджу всім: якщо онкологіч­ний діагноз встановлено під час вагітності – не зда­вайтеся, шукайте сучасні можливості лікування. Зберегти дитину – це реальність, яка сьогодні доступ­на в Україні», –  підкреслила Л. Черепанова.

Голова правління Всеукраїнської громадської органі­зації «Асоціація інвалідів та пацієнтів з хронічними лімфо проліферативними захворюваннями» Валентина Іванівна Юрчишина у своїй промові подякувала всім учасникам прес-конференції та підкреслила високий професіоналізм фахівців НІР, які активно запозичують передовий світовий досвід та впроваджують його в клінічну практику для лікування українських паці­єнтів. Проте є ще багато проблем: це й обмежене дер­жавне фінансування, коли кошти на онкологію виді­ляються за залишковим принципом, і відсутність на цей момент державної програми, і вади діагностики та лікування в регіональних медичних центрах. В.І. Юрчишина навела приклад пацієнтки, яка до по­чатку лікування в НІР пройшла обстеження у трьох різних регіональних онкологічних центрах, і лише в останньому з них в жінки діагностували лімфому та направили її до НІР. Це не єдиний випадок, коли через недосконалу діагностику було втрачено дорого­цінний час і кошти, що свідчить про необхідність постійного підвищення кваліфікації лікарів.

На завершення прес-конференції організатори за­кликали учасників «знизити градус пафосу» і просто відсвяткувати життя, розділивши урочистий торт з ро­динами колишніх онкологічних хворих і дітьми, які були народжені завдяки впровадженню нових методів лікування та приїхали разом з батьками на цю подію.

 

Фахівці наголошують: ще кілька років тому діагноз «лімфома» був абсолютним показанням для перериван­ня вагітності, але на сьогоднішній день ситуація доко­рінно змінилася. Жінки мають можливість завершити лікування та народити здорову дитину завдяки викорис­танню сучасних схем терапії, які не впливають на плід. Дуже важливо, аби ті, кого спіткає подібна проблема, знали: рак можна вилікувати, а діагноз – не вирок бать­ківству.