Список препаратів, що входять до Програми Підтримки Пацієнтів

Список препаратів, що входять до Програми Підтримки Пацієнтів та умови отримання препаратів за Програмою:

Всі ліфлети можна завантажити за цим посиланням: https://drive.google.com/open?id=1bpDlBdegmZm1W_aFcZaoDY0bvavymmTl

Атезолізумаб

Кобіметиніб Ритуксимаб для вв інфузій

Бевацизумаб-2

Обінутузумаб Ритуксимаб для підшкірного введення

Бевацизумаб

Окрелізумаб Трастузумаб для вв інфузій

Верумафеніб

Петрузумаб Трастузумаб для підшкірного введення-2

Ерлотиніб

Пірфенідон Трастузумаб для підшкірного введення
Капецитабін Трастузумаб Емтансін

 

Приклад ліфлету по препарату Атезолізумаб